Thứ nhất, chúng ta được mượn sách free.
Đây là chính sách mà trường đại học nào cũng áp dụng cho sinh viên. Miễn sao bạn đáp ứng được các yêu cầu của thư viện như là có thẻ sinh viên, tuân thủ các quy định của thư viện,… Nếu mượn sách Thư viện, bạn có thời hạn phải trả, do đó bạn có trách nhiệm phải học, không chần chừ. Hơn nữa, sách trong thư viện là sách bản in chuẩn, không phải bản in lậu nên chất lượng sách tốt, không lo bị sai lệch hay bản in xấu.


    Thứ hai, thư viện là một kho tàng tài liệu quý.

Ở thư viện không chỉ có giáo trình của các nhà xuất bản mà còn có cách tài liệu chuyên ngành đặc thù, tuyển tập nghiên cứu hoặc luận văn, luận án,…Những tài liệu này bên ngoài không có hoặc nếu có thì các bạn cũng mất một khoản không nhỏ để mua nó. Hãy mượn sách ở Thư viện, và hãy giữ gìn chúng thật cẩn thận bạn nhé.