Khi bước chân vào giảng đường đại học mỗi sinh viên phải xác định mục đích học tập, phải trả lời được câu hỏi mà Hồ Chí Minh đã nêu trong Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ 2: "Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương hướng để sửa chữa khuyết điểm của mình”. Chỉ có khi nào trả lời đúng những câu hỏi này, sinh viên mới có thể bắt đầu quá trình học tập, nghiên cứu của mình ở trường đại học. Ngày nay dưới sự tác động, chi phối của cơ chế thị trường, có thể mục đích học của sinh viên có sự thay đổi, có sự chuyển dịch về định hướng nghề nghiệp, nhưng mỗi sinh viên đều phải xác định: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”.  Không gian Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại học Vinh là nơi mà các bạn có thể chọn để thực hiện việc tự học, tự nghiên cứu một cách nghiêm túc và có hiệu quả cao.
    Một số hình ảnh ý thức tự học của học sinh, sinh viên trường Đại học Vinh tại không gian Thư viện Nguyễn Thúc Hào.