TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ NỘI QUI KHAI THÁC THƯ VIỆN SỐ

I/ Hướng dẫn sử dụng Thư viện số :

Thư viện số trường Đại học Vinh thuộc bản quyền của nhà trường được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học  của Cán bộ, Giáo viên,  Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên và học sinh trong nhà trường.

Địa chỉ truy cập:         lib.vinhuni.edu.vn (trang web thư viện)

thuvien.vinhuni.edu.vn (trang tra cứu tài liệu giấy và tài liệu số)

Kho tài nguyên  số có  trên 18.000 tên tài liệu ( bao gồm Luận án,luận văn,  giáo trình, bài giảng  thuộc các chuyên ngành đào tạo đang được giảng dạy  tại nhà trường. Người sử dụng dễ dàng tìm kiếm tài liệu, luận án, luận văn, giáo trình để đọc trực tiếp khi truy cập thư viện số phục vụ cho việc học và nghiên cứu( hoàn toàn miễn phí).

           Người sử dụng chỉ việc nhập từ khóa tài liệu vào hộp tìm kiếm, sau đó chọn kiểu tìm kiếm theo các cách thức dưới đây:

1.      Tìm kiếm theo tên sách.

2.      Tìm kiếm theo tên tác giả.

3.      Tìm kiếm theo nhà xuất bản.

4.      Tìm kiếm theo danh mục ngành nghề.

 Yêu cầu:

Bạn đọc cung cấp cho thư viện những thông tin cần thiết như: Mã ( Cán bộ, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh); họ và tên; địa chỉ(Lớp, Khoa,  Khóa); địa chỉ email(hộp thư) cá nhân, Số ĐT di động.

II/Nội quy sử dụng thư viện số:

Thư viện số phục vụ cán bộ, sinh viên, học sinh trong nhà trường sử dụng chung cho mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu . Mỗi cá nhân đều phải tuân thủ những nội qui sử dụng sau:

1. Được tải phần tóm tắt luận án, luận văn và đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho  mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu.

2. Giữ gìn tài khoản truy nhập đã đăng ký và cấp phát từ cán bộ quản lý thư viện. Không được chia sẻ với các cá nhân hoặc tổ chức khác.

3. Không được sử dụng thư viện số vào bất kỳ mục đích nào không lành mạnh, trái pháp luật như: xâm nhập cơ sở dữ liệu, phá hoại phần mềm thư viện điện tử, tìm cách đăng tải trái phép, v.v.

4. Trong quá trình sử dụng,  bạn đọc có ý kiến đóng góp xin gửi qua email thư viện hoặc  liên hệ trực tiếp với cán bộ quản lý thư viện số.

Mỗi cá nhân đều phải có ý thức cao trong việc sử dụng và khai thác tài nguyên trên thư viện số. Các cá nhân vi phạm nội qui trên sẽ bị xử lý theo qui định và qui chế học sinh, sinh viên của trường Đại học Vinh.

   III. Nội quy sử dụng Phòng đọc Tài liệu điện tử

Điều 1: Xuất trình thẻ cán bộ viên chức, thẻ học sinh – sinh viên (hoặc Giấy Giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân) trước khi vào sử dụng máy.

Điều 2: Không sử dụng hệ thống máy tính vào việc riêng (chơi game).

Điều 3: Nghiêm cấm việc truy cập mạng internet nhằm sử dụng, lưu trữ, khai thác, chuyển tải các nguồn thông tin  có nội dung xấu, đồi trụy hoặc gây hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội  và an ninh quốc phòng.

Điều 4: Nghiêm cấm việc xóa, thêm, bớt hay thay đổi nội dung thông tin, gây hại đến hệ thống cơ sở dữ liệu  hoặc tìm cách phá hoại hệ thống mạng của Thư viện.

Điều 5: Người dùng không được phép cài đặt bất cứ phần mềm nào vào máy. Nếu cần sao chép, copy ra USB cần có sự đồng ý của thủ thư.

    Trên đây là các quy định về khai thác và sử dụng tài liệu điện tử,  thư viện số trường Đại học Vinh. Đề nghị bạn đọc chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Trung tâm, cá nhân nào vi phạm sẽ bị phạt và  xử lý theo quy định của Nhà trường./.

 

Vinh, ngày 12/01/202

 Giám đốc

 

 

 

           TS. Vũ Duy Hiệp