Báo cáo tóm tắt Hội thảo ngày 4/10 tại Hà Nội với sự phối hợp giữa Hội thư viện Việt Nam, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam và Hội tin học Việt Nam. Chủ đề: Xây dựng và Khai thác Tài nguyên giáo dục mở 

 

Hội thảo chủ trì bởi GS.TS. Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo
Hội thảo đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ mọi miền tổ quốc. Nhiều tham luận, ý kiến và đề xuất đã được đưa ra cho tiến trình thúc đẩy giáo dục mở nói riêng và tài nguyên giáo dục mở nói chung, trong đó nhấn mạnh thư viện đóng vai trò trung tâm của tiến trình này.

Hội thư viện đã tham gia tích cực vào công tác tổ chức hội thảo và góp phần quan trọng vào sự thành công của hội thảo. Chúng ta đã huy động được nguồn tài trợ để xuất bản kỷ yếu có chỉ số ISBN. 
Toàn văn kỷ yếu hội thảo các đồng chí có thể tải về tại đây:  toan_van_ki_yeu_hoi_thao.pdf