Giới thiệu sách: Sức mạnh của toàn tâm toàn ý
Tác giả: Jim Loehr - Tony Schwartz
Dịch giả: Đỗ Kiện Ảnh
Phát hành: Công ty Sách Alpha – NXB Lao động – Xã hội
Năm phát hành: 2009
Số trang: 359
Khổ sách: 13x20.5cm