Mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2018 ) - Thư viện tạm ngừng phục vụ ngày 19/11 và ngày 20/11.

Ngày 19/11/2018: Buổi trưa và buổi tối , Thư viện tạm ngừng phục vụ bạn đọc.

Ngày 20/11/2018: Cả ngày và tối, Thư viện tạm ngừng phục vụ bạn đọc

Lý do: Thư viện tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam .

Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại học Vinh xin thông báo cho các bạn đọc được biết.