Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên, NCS, HVCH và HSSV trường Đại học Vinh, Trung tâm  đã thực hiện tham gia Liên hiệp thư viện, liên kết mua quyền truy cập sử dụng  trực tuyến CSDL PROQUEST CENTRAL.

       Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn (chỉ truy cập được tại các máy tính trong hệ thống mạng Internet của trường Đại học Vinh).

      Bạn đọc được khai thác