Nghỉ từ 13/04/2019 đến hết ngày 15/04/2019

Thư viện nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: Thời gian nghỉ từ ngày 13/04/2019 đến hết ngày 15/04/2019.

Làm việc từ ngày 16/04/2019 Thư viện mở cửa và phục vụ lại như thường lệ.