TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM THƯ VIỆN

NGUYỄN THÚC HÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 26 tháng 2 năm 2019

 

THÔNG BÁO

( Về việc nghĩ lễ 30/4 và 1/5 năm 2019)

 

Kính gửi: Quý bạn đọc, cán bộ nhân viên

 

Căn cứ quy định của Bộ luật lao động đã được Quốc Hội thông qua, đồng thời thực hiện Công văn số 353/ĐHV – HCTH ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học Vinh về việc nghĩ Giổ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2019. Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào xin thông báo kế hoạch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như sau:

+ Toàn thể cán bộ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt đầu từ thứ 7, ngày 27/04/2019 đến hết thứ 4 ngày 01/05/2019.

+ Thứ 5, ngày 02/05/2019, Thư viện mở cửa thông tầm phục vụ bạn đọc bình thường .

Lưu ý:

+ Trước khi nghỉ lễ, yêu cầu cán bộ toàn Thư viện kiểm tra phòng đọc, phòng làm việc tắt hệ thống điện, kiểm tra vòi nước và đồng thời đóng cửa phòng đọc phòng làm việc cẩn thận.

Mong bạn đọc và cán bộ nhân viên thực hiện đúng theo kế hoạch của Nhà trường.