Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 05/05/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 35

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 05/05/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/4/2019

Nghỉ Lễ

Thứ Ba, ngày 30/4/2019

Nghỉ Lễ

Thứ Tư, ngày 01/5/2019

Nghỉ Lễ

Thứ Năm, ngày 02/5/2019

07:30

Họp công bố Quyết định Kiểm toán

- Tổ Kiểm toán Nhà nước;

- GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Đại biểu có giấy mời.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:30

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 05/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Đ/c Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

 

Thái Hoa  & Q.Hoa

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/ Hải Yến A

Hải

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Ngân + Mai

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Sáu, ngày 03/5/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Thái Hoa & Q.Hoa

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Lưu Vân Anh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

16:30

Tổ phục vụ dọn vệ sinh các kho sách, phòng máy tổ thông tin dọn vệ sinh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thủ thư các kho sách, phòng máy

Kho GT, DC, DX, DT, LA, Phòng máy T1, T3

17h: 22h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Thơ & Yến B

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Thứ Bảy, ngày 04/5/2019

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Đ/c Nguyễn Thái Sơn

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7:30

Trực HC Tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Thái Hoa & Q.Hoa

 

11h30: 13h

Trực tầng 1

Đ/c Hải Yến A

Minh

 

Chủ Nhật, ngày 05/5/2019

07:00

Tổ chức Ngày “Chủ Nhật xanh”

Ban Quản lý Cơ sở II

- Cán bộ được phân công phục trách.

- Sinh viên Cơ sở II

Cơ sở II

7:30

Trực ban Giám đốc

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Đ/c Vũ Duy Hiệp

Trung tâm Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

7h30: 11h30

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

D.Nga & Oanh

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào

11h30 : 17h

Trực tầng 1

Đ/c Quỳnh Hoa

Dung & Phương

Tầng 1 – Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào