Để phục vụ việc học và nghiên cứu cho cán bộ, học viên, sinh viên và học sinh trường Đại học Vinh, Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào xin cung cấp danh mục sách tham khảo điện tử của các khoa đào tạo tiện cho bạn đọc dễ tra cứu và tìm kiếm.