Tháng 8 - 9  năm 2017, Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại học Vinh đã nhận được một số sách của Hội nhà văn, Văn học, ĐH sư phạm, Khoa học xã hội gửi tặng.

Số sách  sẽ được xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2017

DANH MỤC SÁCH BIẾU

Trong tháng 8 - 9 năm 2017, Thư viện Đại học Vinh đã nhận được một số sách của Hội nhà văn, Văn học, ĐH sư phạm, Khoa học xã hội biếu tặng như sau: 

DANH MỤC SÁCH BIẾU THÁNG 9 - 10

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số lượng

HỘI NHÀ VĂN

1

Đá đỏ miền quê yên tĩnh

Thái Chí Thanh

Hội nhà văn

2016

2

2

Khát vọng thành thực

Phạm Xuân Nguyên

Hội nhà văn

2017

1

3

Nguyễn Tùng Linh Thơ

Nguyễn Tùng Linh

Hội nhà văn

2017

2

4

Ngô Thị Kim Cúc truyện ngắn chọn lọc

Ngô Thị Kim Cúc

Hội nhà văn

2016

1

5

Thơ Lê Quang Huy

Hội nhà văn

2017

1

6

Mai Văn Phấn Thơ chọn lọc

Tạ Duy Anh tuyển chọn

Hội nhà văn

2016

2

7

Tác phẩm Thơ chọn lọc

Nguyễn Đình Ảnh

Hội nhà văn

2017

2

8

Tác phẩm lí luận phê bình văn học chọn lọc

Hồng Diệu

Hội nhà văn

2016

2

9

Lời chào quá khứ

Nguyễn Trung Đỉnh

Hội nhà văn

2016

1

10

Thơ, Văn Tô Ngọc Thạch

Hội nhà văn

2017

1

11

Đỗ Bảo Châu tác phẩm chọn lọc

Hội nhà văn

2017

1

12

Thạch Quỳ Thơ chọn lọc

Hội nhà văn

2016

1

13

Đỗ Lai Thúy bờ bên kia của viết

Đỗ Lai Thúy

Hội nhà văn

2016

1

14

Tác phẩm chọn lọc của các nhà văn đã từng công tác ở nhà xuất bản Hội nhà văn

Nhiều tác giả

Hội nhà văn

2017

2

15

Theo dùng chảy Thơ Việt Nam hiện đại

Anh Chi

Hội nhà văn

2016

1

16

Về thôi quán  nguyên

Phạm Ngọc Tiến

Hội nhà văn

2017

1

17

Cây thông nhỏ

Đỗ Hiền Hòa

Hội nhà văn

2016

2

18

Thế giới  xô lệch

Bích Ngân

Hội nhà văn

2016

2

VĂN HỌC

19

Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh

Đỗ Chu- Phạm Tiến Duật…

Văn học

2017

4

20

Chu Văn toàn tập( tập 3a)

Lê Phong (giới thiệu)

Văn học

2017

4

21

Nông Quốc Chấn tác phẩm chọn lọc Tập 1

Văn học

2017

4

22

Nông Quốc Chấn tác phẩm chọn lọc Tập 2

Văn học

2017

4

23

Tôn Gia Ngân tuyển tập

Tôn Thảo Miên

Văn học

2017

4

24

Đỗ Quang Tiến tác phẩm chọn lọc

Văn học

2017

4

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

25

An Nam Chí Nguyễn

Cao Hùng Trưng

ĐH Sư phạm

2017

10

26

Thơ văn Nguyễn Ánh

Phạm Ngọc Lan

ĐH Sư phạm

2017

10

27

VietNam philosophical thought- issues of the past and modern age ( tư tưởng triết học VN- những vấn đề lịch sử và đương đại)

Phạm Văn Đức

ĐH Sư phạm

2017

5

KHOA HỌC XÃ HỘI

28

Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội

Đặng Thị Hòa

Khoa học XH

2016

4

29

Phát triển bền vững con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đào Thị Minh Hương

Khoa học XH

2016

4

30

Sử dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Dương Đình Giám

Khoa học XH

2016

4

31

Đảm bảo An ninh con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và quôc tế hội nhập quốc tế

Đặng Xuân Thanh

Khoa học XH

2016

4

32

Quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với Trung Quốc

Trần Đình Thiên

Khoa học XH

2016

4

33

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ

Trương Thị Mỹ Nhân

Khoa học XH

2016

4

34

Cơ chế chính sách Tài Chính nhằm huy động, quản lí và sử dụng nguồn lực tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Hoàng Văn Hoan

Khoa học XH

2016

4

35

Chính sách thúc đẩy hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam

Đỗ Hoài Nam

Khoa học XH

2016

4

36

Hiện đại hóa làng nghề theo chiều chiến lược tăng trưởng xanh trường hợp vùng đồng bằng Sông Hồng

Nguyễn Xuân Dũng

Khoa học XH

2016

4

37

Tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững

Bùi Quang Tuấn

Khoa học XH

2016

4

38

Trách nhiệm về hậu quả chất da cam/ dioxin ở Việt Nam: cơ sở pháp lí và phương pháp đấu tranh

Nguyễn Như Phát

Khoa học XH

2016

4