Tháng 11 năm 2017, Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại học Vinh đã nhận được một số sách của viện Nông nghiệp và Hội Văn nghệ Dân gian gửi tặng.

Số sách  sẽ được xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

DANH MỤC SÁCH BIẾU

Trong tháng 11 năm 2017, Thư viện Đại học Vinh đã nhận được một số sách của Hội nhà văn, Văn học, ĐH sư phạm, Khoa học xã hội biếu tặng như sau: 

DANH MỤC SÁCH BIẾU THÁNG 11

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số lượng

NÔNG NGHIỆP

1

Kỹ thuật trồng cây Hoàng Liên Ô Rô dưới tán rừng

Bùi Thế Đồi

Nông nghiệp

2016

5

2

Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho rau

Phạm Mỹ Linh

Nông nghiệp

2016

2

3

Kỹ thuật phát triển cây ăn quả theo công nghệ mới

Nguyễn Mai Thơm

Nông nghiệp

2016

3

4

Kỹ thuật trồng Lát Mexico

Lê Hồng Phúc

Nông nghiệp

2016

4

5

Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy quy hoạch và thiết bị chế biến cà phê quy mô nhỏ

 

Nông nghiệp

2016

5

6

Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và phòng chống sâu bệnh, bệnh hại trên cây hoa lily

Nguyễn Văn Tiến

Nông nghiệp

2016

2

7

Kỹ thuật trồng rau không dùng đất quy mô hộ gia đình

Phạm Mỹ Linh

Nông nghiệp

2016

3

8

Cây chuối ở Việt Nam

Trần Thế Tục

Nông nghiệp

2016

4

9

Công nghệ bảo quản rau quả bằng phương pháp phủ màng bề mặt

Nguyễn Duy Lâm

Nông nghiệp

2016

4

10

Hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè xanh

 

Nông nghiệp

2016

5

11

Hướng dẫn kỹ thuật đan lát mây, tre

 

Nông nghiệp

2016

5

12

Bệnh sinh sản và chân móng của bò sữa ở Việt Nam

Sử Thanh Long

Nông nghiệp

2016

3

13

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả T2

Nguyễn Văn Viên

Nông nghiệp

2016

5

14

Khoa học công nghệ trong phát triển nuôi trồng thủy sản

Phan Thị Vận

Nông nghiệp

2016

5

15

Công nghệ  sản xuất gỗ kỹ thuật

Hoàng Xuân Niên

Nông nghiệp

2016

5

16

Các loài động vật quý hiếm ưu tiên bảo vệ ở Việt Nam

Đồng Thanh Hải

Nông nghiệp

2016

5

17

Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam Tập 1

Lê Huy Bá

Nông nghiệp

2016

4

18

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

Nguyễn Viết Không

Nông nghiệp

2016

5

19

Ngày/11/2017

 

Nông nghiệp

2016

 

20

Văn hóa làng Nghệ An

 

Nông nghiệp

2016

2

21

Hành trình kỳ diệu

Nguyễn Thị Phương

Nông nghiệp

2016

2

22

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến kinh tế và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Miền núi Nghệ An

Nhiều tác giả

Nông nghiệp

2016

2

23

Vấn đề đưa dân ca ví, giặm nghệ tĩnh vào dạy học trong nhà trường: từ lý luận đến thực tiễn

Phan Mậu Cảnh

Nông nghiệp

2016

2

24

Văn hóa các dân tộc Miền núi Nghệ An

 

Nông nghiệp

2016

2

25

Phan Bội Châu con người và sự nghiệp cứu nước

Chương Thâu

Nông nghiệp

2016

1

26

Quân tình  nguyện và chuyên gia Nghệ An với cách Mạng Lào (1945-2010)

Nguyễn Thị Hồng Vui

Nông nghiệp

2016

2

27

Văn hóa lúa nước Sông Lam

Trương Huy Chinh

Nông nghiệp

2016

2

28

Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều

Nhiều tác giả

Nông nghiệp

2016

8

29

Nghệ an đất phát nhân tài

Ninh Viết Giao

Nông nghiệp

2016

2

VĂN NGHỆ DÂN GIAN

1

Văn hóa tinh thần của người Mường

Nguyễn Thị Song Hà

Sân khấu

2017

1

2

Tri thức dân gian trong quản lí xã hội

Lý Viết Trường

Mỹ Thuật

2017

1

3

Thơ ca dân gian người Hà ở Lào Cai

Nguyễn Thị Hoa

Mỹ Thuật

2017

1

4

Văn hóa dân gian dân tộc Nùng ở Việt Nam

Hoàng Nam

Hội nhà văn

2017

1

5

Xứ Thanh những sắc màu văn hóa

Trần Thị Liên

Hội nhà văn

2017

1

6

Văn hóa ẩm thực của người Lào ở Lai Châu

Nguyễn Thị Minh Tú

Sân khấu

2017

1

7

Văn hóa ẩm thực liên quan đến cây ngô của người H'Mông  trắng huyện Đồng Văn

Lê Sỹ Giáo

Hội nhà văn

2017

1

8

Văn hóa dân gian Lâm Thao

Phạm Bá Khiêm

Hội nhà văn

2017

1

9

Văn hóa dân gian người ơ Đu

Nguyễn Thị Ngân

Sân khấu

2017

1

10

Văn hóa dân gian mệt sa đéc

Nguyễn Hữu Hiếu

Sân khấu

2017

1

11

Văn hóa dân gian miền đát Võ

Nguyễn Thanh Mừng

Sân khấu

2017

1

12

Văn hóa dân gian người Xá Phó ở Lào Cai( Tập 1)

Dương Tuấn Nghĩa

Hội nhà văn

2017

1

13

Văn hóa dân gian người Xá Phó ở Lào Cai( Tập 2)

Dương Tuấn Nghĩa

Hội nhà văn

2017

1

14

Văn hóa dân gian dân tộc Dao ở Phú Thọ

Nguyễn Hữu Nhàn

Mỹ Thuật

2017

1

15

Văn hóa duyên Hải Đà Nẵng

Phan Thị Kim

Mỹ Thuật

2017

1

16

Địa danh trong phương ngôn tục ngữ - ca dao Ninh Bình ( Quyển 4)

Mai Đức Hạnh

Sân khấu

2017

1

17

Thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kỳ các dân tộc Việt Nam (Quyển 1)

Nguyễn Thị Dung

Hội nhà văn

2017

1

18

Sông nước trong đời sống văn hóa Nam Bộ

Nguyễn Hữu Hiếu

Mỹ Thuật

2017

1

19

Những giá trị tiêu biểu của truyện Thơ Tày lương nhân, tam mậu ngọ

Hà Thị Bình

Hội nhà văn

2017

1

20

Giông thử thách sử Thi BaNa

Phan Thị Hồng

Hội nhà văn

2017

1

21

Nghệ thuật Diễn Xướng Mo Mường

Kiều Trung Sơn

Mỹ Thuật

2017

1

22

Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên (Quyển 2)

Vũ Tiến Kỳ

Hội nhà văn

2017

1

23

Địa danh trong  phương ngôn tục ngữ- ca dao Ninh Bình (Quyển 1)

Mai Đức Hạnh

Sân khấu

2017

1

24

Địa danh trong  phương ngôn tục ngữ- ca dao Ninh Bình (Quyển 2)

Mai Đức Hạnh

Sân khấu

2017

1

25

Địa danh trong  phương ngôn tục ngữ- ca dao Ninh Bình (Quyển 3)

Mai Đức Hạnh

Sân khấu

2017

1

26

Tây Bắc vùng văn hóa giàu bản sắc

Trần Bình

Mỹ Thuật

2017

1

27

Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam

Tô Ngọc Thanh

Mỹ Thuật

2017

1

28

Fôn- Clo Bâhnar

Tô Ngọc Thanh

Mỹ Thuật

2017

1

29

DĐồng giao và trò chơi trẻ em các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường và Tà Ôi

Lèng Thị Lan

Mỹ Thuật

2017

1

30

Truyện cổ tích loài vật Việt Nam Quyển 2

Triều Nguyên

Hội nhà văn

2017

1

31

Thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kỳ các dân tộc Việt Nam (Quyển 2)

Nguyễn Thị Dung

Hội nhà văn

2017

1

32

Tiếp cận văn hóa Tà Ôi

Trần Nguyễn  Khánh Phong

Hội nhà văn

2017

1

33

Lễ hội khai hạ, chơi hang vàng bản mỏ xã Tân Lang

Lò Xuân Dừa

Mỹ Thuật

2017

1

34

Đời sống của ông, bà Đồng ở phường Bình An

Nguyễn Thị Lan

Mỹ Thuật

2017

1

35

Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam

Vĩnh Phúc

Mỹ Thuật

2017

1

36

Văn hóa ẩm thực của người Êđê M' Dhur ở Việt Nam

Nguyễn Thị Hòa

Mỹ Thuật

2017

1

37

Văn hóa ẩm thực người Pù Nả ở Lai Châu

Lò Văn Chiến

Mỹ Thuật

2017

1

38

Tục chơi quan họ ( xứ kinh bắc) xưa và nay

Đinh Thị Thanh Huyền

Mỹ Thuật

2017

1

39

Văn hóa dân gian làng Xuân Hội

Nguyễn Quang Khải

Hội nhà văn

2017

1

40

Ba truyện thơ người Thái Đen ở Mường Thanh

Tòng Văn Hân

Hội nhà văn

2017

1

41

Các trò chơi và câu đố vui dân gian ở Quảng Trị

Hoàng Sỹ Cừ

Mỹ Thuật

2017

1

42

Công cụ bắt chim, thú, cá, tôm của người Bana Kriêm Bình Định

Yang Danh

Hội nhà văn

2017

1

43

Cầu lộc thánh mẫu tại phủ Tây Hồ- Hà Nội

Phạm Văn Thành

Mỹ Thuật

2017

1

44

"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận

Lê Thúy Quỳnh

Hội nhà văn

2017

1

45

Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc

Tô Ngọc Thanh

Mỹ Thuật

2017

1

46

Nhận diện di sản văn hóa dân tộc chứt ở Quảng Bình

Nguyễn Thị Ngân

Sân khấu

2017

1

47

Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên (Quyển1)

Vũ Tiến Kỳ

Hội nhà văn

2017

1

48

Dân ca xứ nghệ thanh lưu sưu tập và khảo cứu

Đặng Thanh Lưu

Mỹ Thuật

2017

1

49

Đặc điểm văn hóa sông nước Miền Tây Nam bộ

Trần Minh Thương

Mỹ Thuật

2017

1

50

Hát Đúm ở Quảng Ninh

Phạm Văn Học

Sân khấu

2017

1

51

H'Mon giông mài đao (giông pat dao) chàng kram ngai (TowDăm Kram Ngai)

Phan Thị Hồng

Hội nhà văn

2017

1

52

Kình Lương Pyạ Po

Nguyễn Văn Kề

Hội nhà văn

2017

1

53

Lượn lồng thồng, hát ví của người Tày ở Định Hóa

Hoàng Tuấn Cư

Hội nhà văn

2017

1

54

Tục lệ hôn nhân của người H'Mông Hoa

Nguyễn Thị  Bích Ngọc

Mỹ Thuật

2017

1